Svanskogs Kyrka

Svanskog

Foto: Joel Sjöberg

Svanskogs kyrka byggdes på 22 dagar

Svanskogs kyrka ligger vackert som ett smycke invid stranden till sjön Mellansvan. Sommartid inbäddad i lummig grönska och vackra vinterdagar glittrar tak och väggar av rimfrost. Under år 2008 firade man kyrkans 275-års jubileum under högtidliga former.
Svanskogs kyrka byggdes på rekordfart. Enligt bevarade räkenskaper uppfördes kyrkan under sommaren 1733 på 22 dagar. Byggherre var Philip Eckel och hans medarbetare tillsammans med duktiga timmermän från orten.

Tornet på 30 dagar

Lika imponerad blir man över tornets tillkomst. Det uppfördes också i rekordfart på 30 dagar 1738. Imponerande även med dagens mått mätt, man hade ju inte dagens maskiner och verktyg. I sanningens namn skall säga att det trots den snabba byggtiden tog en hel generation innan kyrkan stod helt färdig. Den nya kyrkan invigdes den 11 november 1733 och invigningen förrättades av dåvarande superintendenten i Karlstad Magnus Aurivillius.
Hur var det möjligt att bygga kyrkan på så kort tid? En förklaring kan vara att det fanns duktiga organisatörer och timmermän. Materialet var sannolikt från bygden och tillyxat med dåtidens metoder av skickliga timmermän.

Skamstock

En hel del gamla kyrkliga föremål har bevarats och kan beskådas i kyrkans nedre del. Där finns bl. a en skamstock från medeltidskyrkan i Ämneskog.

Järnkors från 1700-talet

Kyrkogården i Svanskog var i forna tider belägen i kyrkans närhet. De järnkors, som finns invid kyrkan, är minnen från den tiden och ett fint bevis på smedernas skicklighet vid det dåvarande järnbruket i Svanskog.
Kyrkogården flyttades 1814 från området kring kyrkan och då uppstod en del praktiska problem. När det gällde kyrkringningen vid t ex begravningar fick kyrkvaktmästaren hålla utkik från kyrktornet. På prästens tecken fick han med repens hjälp dra igång klockspelet.

Medeltida dopfunt

Svanskog kyrkas enda inventarium från medeltiden är dopfunten där så många Svanskogs bor blivit döpta. Dopfunten är huggen i täljsten. Några skriftliga dokument som styrker att det funnits en medeltida kyrka på platsen finns inte. Man tror dock att den första kyrkan byggdes någon gång på 1200- talet. Vad som styrker den teorin är den förnämliga dopfunten från Östfold i Norge med centralt uttömningshål.

Bildkonstnär Schullström

Predikstolen i Svanskogs kyrka är gjord av bildkonstnären och kyrkomålaren Isak Schullström 1742. Den är rikt skulpterad och bemålad.
Schullström är välkänd för sina verk i den här delen av Sverige. Han slutade sina dagar 1778 på gården Rållsbyn, Svanskog. En minnessten restes 1961 utanför kyrkans huvudingång.

Familjen Uggla

Att Svanskog äger en så stor och vacker kyrka kan till stor del tillskrivas släkten Uggla. De bidrog stark med medel till kyrkans tillkomst och dess utsmyckning. Det kanske inte är så märkligt att läktaren över sakristian i allmänt tal kallas ”Hennes nåds läktare”. Den byggdes 1764 för familjen Ugglas räkning. När man slår sig ner i kyrkan för en stunds meditation kan man förnimma historiens vingslag och möjligen kan man i mörkret uppe på läktaren skymta ”Hennes nåd” – Maja Uggla – om man låter fantasin flöda.

Stölder

Kyrkan har drabbats av stölder under åren. Våren 2000 stals en verklig klenod, nämligen den ljuskrona som talman Hans Jansson fick i avskedsgåva av kung Oscar I när han lämnade ämbetet som riksdagens talman. Den kronan skänkte han så småningom till kyrkan i Svanskog.

På kyrkogården

Den som vill vandra på Svanskogs vackra kyrkogård kan finna socknens historia genom de storslagna familjegravarna där familjen Uggla och guldkungen John Brynteson med familjer ligger begravda. En annan ståtlig grav tillhör talman Hans Jansson med familj. Där ligger också hans mest kända dotter, författarinnan Betty Jansson som avled på Steg i Åmål så sent som 1927. Den siste bruksägaren, Carl-Johan Wettergren ligger också begravd på kyrkogården.